شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

2007-2011 . Complexe touristique de Keshe

2007-2011 . Complexe touristique de Keshe

Tourisme et paysage
درباره پروژه

Ce complexe est situé au sud-ouest de Natanz, au sud des montagnes enneigées de Zagros, au nord du magnifique village de Keshe. En raison de l’emplacement de la zone du projet (montagnes Zagros), cette zone présente des conditions climatiques et environnementales particulières.

Le projet est planifié en trois phases.

Première étape: activité à l’échelle locale d’une superficie d’environ 28,5 hectares.

Deuxième étape: activité à l’échelle provinciale d’une superficie d’environ 50 hectares.

Troisième étape: activités à l’échelle nationale et internationale d’une superficie d’environ 150 hectares.