شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پارک موضوعی.2009

پارک موضوعی.2009

گردشگری و منظر
portfolio
درباره پروژه

در وضعیت کنونی شهرسازی کشور ما با گسترش شهرها و افزایش تراکم ساختمانی و سطح سخت شهرها، سطح نرم و سبز گذشته شهرها که شامل باغات و اراضی کشاورزی حاشیه شهرهای قدیم بوده از بین رفته است، ازینرو نیاز به ایجاد فضای سبز در محیط های مسکونی ،امری اتفاقی نبوده ، بلکه به عنوان بخشی از نیازهای حیاتی ساکنین شهرها جزیی از معماری فضای شهری محسوب گردیده و نیازمند برنامه ریزی و طراحی بر پایه اصول و قاعده معین خود می باشد.اهمیت طراحی این بخش از فضای شهر که بخش زنده شهر محسوب می گردد اگر بیشتر از محیط کالبدی بی جان شهر نباشد، حداقل هم تراز آن بوده و بایستی بر اساس تفکر و تعمق به طراحی و برنامه ریزی آن در راستای ارتقا کیفیت این فضا در رابطه تنگاتنگ آن با معماری و ساختمان های حاشیه آن پرداخت.

در شهر نی ریز با توجه به محدودیت های موجود در خصوص تأمین مکان مناسب با امکان دسترسی مطلوب و تأمین منابع آب کافی اهمیت موضوع پیش گفته دو چندان می باشد لذا بایستی از فضاهای موجود حداکثر بهره برداری به عمل آمده تا بتوان به حداکثر بازده و بهره وری دست یافت.

با توجه به پراکندگی مکان های مورد طراحی (در شهر  نی ریز) و سطح محدود آنها این مهندسین مشاور به منظور استفاده بهینه از فضا و عملکرد مطلوب پارک های مورد طراحی، با لحاظ نمودن عواملی چون قیاس عملکرد فضا و ویژگی های محیطی (توپوگرافی و همسایگی ها )پیشنهاد طراحی موضوعی-عملکردی پارک های مورد نظر را با هدف ارتقاء بعد آموزشی فضاهای تفریحی ارائه و بر این مبنا مکان های مربوطه را طراحی نموده است.

از اینرو 10 پارک با عناوین زیر در دستور کار طراحی قرار گرفت:

– پارک افتخار

– پارک نارنجستان

– پارک هلال

– پارک گلزار

– پارک نجوم

– پارک آزادی

– پارک آموزش ترافیک

– پارک بلوار کوچک جنگلی

– پارک عرفان

– پارک ریاضیات