شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پارک بزرگ آزادی.2010

پارک بزرگ آزادی.2010

گردشگری و منظر
درباره پروژه

درجنوب شهر نی ریز و شمال بلوار میرزا کوچک جنگلی بر روی اراضی به وسعت حدود 12 هکتار مجموعه پارک بزرگ آزادی طرح ریزی گردیده است.

این پارک شامل دریاچه تفریحی ، شهربازی، زمین های ورزشی، پارک ترافیک و … می باشد.