شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

منطقه نمونه گردشگری کشه. 2011-2007

منطقه نمونه گردشگری کشه. 2011-2007

گردشگری و منظر
درباره پروژه

این مجموعه در جنوب غربی شهرستان نطنز در جنوب رشته کوههای پوشیده از برف زاگرس در شمال روستای زیبای کشه واقع شده است.با توجه به موقعیت قرارگیری محدوده طرح (دامنه کوههای زاگرس )این محدوده از شرایط ویژه اقلیمی و محیطی برخوردار می باشد.

این پروژه در سه فاز (مرحله) برنامه ریزی گردیده است.

– مرحله نخست : فعالیت در مقیاس محلی با سطحی در حدود  28/5 هکتار

– مرحله دوم : فعالیت در مقیاس استانی با سطحی در حدود 50 هکتار

– مرحله سوم : فعالیت در مقیاس ملی و بین المللی با سطحی در حدود  150 هکتار