شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مجموعه گردشگری میدانک.2017

مجموعه گردشگری میدانک.2017

گردشگری و منظر
درباره پروژه

این مجموعه با وسعتی در حدود 17 هکتار در شهرستان فریدون شهر و در شمال سد میدانک و شرق روستای میدانک واقع شده است.

پیشروی اراضی طرح تا حد آب سد و امکان بهره برداری از دریاچه سد به همراه وجود چشمه آب در محدوده پروژه دو ویژگی خاصی بوده که این پروژه را از سایر پروژه های دیگر متمایز می کند ، هرچند چشم انداز منحصر بفرد زمستانی آن نیز کمتر در سایر پروژه های گردشگری قابل تجربه می باشد .