شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

طراحی شهری بلوار فجر نجف آباد .2017

طراحی شهری بلوار فجر نجف آباد .2017

شهرسازی
درباره پروژه

بلوار فجر به طول 1/4 کیلومتر در بخش شمال شرقی شهر نجف آباد در امتداد خیابانی به همین نام در حد فاصل خیابان فرخی و بلوار آیت واقع شده است. در وضعیت موجود بیشتر اراضی حاشیه آن را باغات ،زمین های بایر و فاقد کالبد عمده شکل داده اند.
هدف این طرح ، طرح ریزی جداره و سیما و منظر خیابان و بهسازی معماری کف آن که در حال حاضر اجرا شده است می باشد.
بلوار فجر به عنوان بخشی از ساختار شهر نجف آباد علاوه بر عملکرد مناسب در ساختار ترافیکی شهر و کاهش دهنده ترافیک سراسری شهر می باشد که با طراحی زیبا و همخوان با تاریخ شهر نجف آباد بخشی از هویت این شهر به عنوان یک محور با اولویت پیاده روی و سلامت خواهد بود.