شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

ساماندهی فضاهای شهری نی ریز.2009

ساماندهی فضاهای شهری نی ریز.2009

گردشگری و منظر
درباره پروژه

بنا به در خواست شهرداری شهر نی ریز ساماندهی برخی از میادین و فضاهای شهری در دستور کار طراحی قرار گرفت. به منظور هویت بخشیدن به این فضای شهری کوشش گردید از مفاهیم تاریخی و گذشته شهر بهره جسته شود.