شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

دهکده گردشگری –تفریحی کلاه قاضی.2019-2018

دهکده گردشگری –تفریحی کلاه قاضی.2019-2018

گردشگری و منظر
درباره پروژه

این مجموعه با وسعتی در حدود 30هکتار در حد جنوبی شهرستان اصفهان و شمال شهرستان شهرضا و به فاصله 23 کیلومتری از شهر اصفهان بر روی اراضی غرب جاده شهرضا- اصفهان و منطقه حفاظت شده کلاه قاضی قرار گرفته است.

دهکده گردشگری کلاه قاضی با توجه به وسعت زمین در مرحله اول در مقیاس محلی قابل طرح ریزی می باشد ولیکن با توجه به شرایط محیطی زمین طرح، امکان افزایش سطح مجموعه تا 100 هکتار وجود داشته ، از اینرو ارتقاء مقیاس طرح تا سطح استانی و ملی نیز امکانپذیر می باشد.

در این مجموعه به دلیل همجواری با منطقه حفاظت شده کلاه قاضی که در سطح ملی و بین المللی شناخته شده است ، سعی گردیده است با ایجاد باغ کلاه قاضی به وسعت حدود 8 هکتار که در میان خود دریاچه ای به وسعت حدود 1/2 هکتار را جای داده است ،حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده کلاه قاضی در محیطی مفرح و جذاب به بازدیدکنندگان نشان داده شود.