شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

Azadi Grand Park

Azadi Grand Park

Tourism and Landscape
درباره پروژه

In the south of the town of Neyriz and north of the Mirza Kochak Jangali boulevard, about 12 hectares of Azadi Grand Park complex is planned.This park includes recreational lakes, sports fields, traffic parks ,etc.