شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

2019 . Naz Tourism Complex

2019 . Naz Tourism Complex

Featured Projects, Tourism and Landscape
درباره پروژه

Naz  villa tourism complex is about 4.2 hectares located in east of Isfahan city and north of Konjavan village.

Due to the recent droughts, unfortunately most of the lands in east of Isfahan have been split into small lots (500 to 1000 m²) for villa-gardens usages that they lack proper quality in terms of access and availability and order of parts.

The absence of a tourism services complex is felt as a center of providing dynamic tourism services and identity to other parts of the sector.

Services in this complex include:

-Temporary accommodation (Cottages, Camping, Bower)

-Leisure facilities (cycling, health pedestrian, children’s playground,race-course, water sports, massage, etc.)

-Restaurants and coffee shops

-Parks, green areas and tree planting

-Other services (emergency, shops, etc)