شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

2011-2016.Golestankooh Khansar Tourist Complex

2011-2016.Golestankooh Khansar Tourist Complex

Tourism and Landscape
درباره پروژه

Currently, the tourism industry is considered to be the largest and most diversified industry in the world, with many countries recognizing it as a major source of income, employment, private sector growth and infrastructure development.

Iran is among the top ten countries in the world due to its cultural and historical monuments.

Khansar has the potential to become a tourist area due to its natural, pristine landscapes and different weather conditions.

The Golestankooh Khansar tourism complex is about 45 hectares southeast of Khansar town on the heights of the Khansar slope and overlooking Bagh-e Kal lake dam.

This collection includes applications such as:

-Temporary Residence (Camping, Motels, Cottages)

-Private Accommodation (Private Villas, Temporary Residence)

-Commercial (Marketplace, Restaurants, Coffee Shops)

-Recreation and Tourism (Museum, Botanical Garden, Music Garden)

-Sports (pool, horse riding, paintball, tennis, volleyball, etc.)

-Services (administrative, emergency, fire station, prayers room, greenhouse, bee keeping, parking, post office and tourist offices)

-Tree planting and green spaces

This complex has been designed and proposed in area of 45 hectares.

landscaping and buildings design and supervision of this complex were also done by these consulting engineers.